System
Organizacji
Konferencji Naukowych
path18391-7.png
Konferencje naukowe
Eventplant wspiera każdy typ wydarzenia
Szkolenia
Seminaria
Warsztaty

Raporty

Zarządznie wydarzeniem jest skomplikowanym procesem logistycznym, na którego wielu etapach wymagana jest szczegółowa analiza różnego rodzaju danych. Eventplant w każdym z ważnych obszarów organizacyjnych pozwala przeglądać on-line oraz pobierać zestawienia w formatach MS Excel oraz CSV. Listy uczestników, dane finansowe, informacje o wykładowcach oraz wiele innych predefiniowanych raportów dostępne są bez żadnej dodatkowej konfiguracji.

  • Listy uczestników z podziałem na role (uczestnicy bierni, wykładowcy, moderatorzy, komitety, etc.)
  • Informacje o wniesionych opłatach oraz ich terminach
  • Szczegółowe dane wymagane do fakturowania
  • Zestawienia osób zapraszanych - wykładowców, moderatorów sesji, etc.
  • Eksport danych do formatu MS Excel oraz CSV
  • Broszury PDF z zestawieniami dotyczącymi programu (wykładowcy, moderatorzy, sale, daty, etc.)
  • Listy adresów e-mail uczestników

Raporty