System
Organizacji
Konferencji Naukowych
path18391-7.png
Konferencje naukowe
Eventplant wspiera każdy typ wydarzenia
Szkolenia
Seminaria
Warsztaty

Sesje i wykłady

Program naukowy każdego wydarzenia to zazwyczaj uporządkowany w czasie i przestrzeni układ wykładów, często grupowanych w sesje wykładowe. Eventplant pozwala organizatorom w wygodny sposób opisywać wszystkie kluczowe informacje niezbędne do przedstawienia programu uczestnikom zjazdu - konstruować bloki tematyczne, przypisywać moderatorów sesji, wprowadzać opisy sesji i wykładów czy np. wprowadzać notki biograficzne dotyczące prowadzących.

  • Wszystkie ważne informacje w programie wykładów
  • Organizacja tematyczna wykładów w sesje
  • Zaproszenia/opisy sesji oraz wykładów prezentowane uczestnikom
  • Zapisy na sesje
  • Interaktywne pytania do sesji zadawane przez uczestników
  • Organizacja sesji i wykładów w ramowy i/lub szczegółowy program konferencji
  • Listy wykładowców wraz notkami biograficznymi

Sesje i wykłady